Samenwerking:
Een groep mensen die een zorg, een doel of een passie delen en zichzelf hebben georganiseerd om hier actie op te ondernemen. 


Systeem:
Samenhangend of georganiseerd geheel
Een systeem kanaliseert middelen zoals geld, mensen en natuurlijke bronnen, richting een einddoel.
We gebruiken technieken en gereedschappen in een systeem.


Community Thinking:
Manier van denken waarbij ideologie, abstract denken en het stellen van vragen, geïntegreerd in en middels ideevorming tot een concept komt. Een concept dat als container dient waarbinnen relaties zich vormen, collectieve verbeelding kan plaatsvinden en gezamenlijk geleerd en gexperimenteerd kan worden. 


Initiatief:
voorstel of handeling waarmee je iets in gang zet